Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny „Mój mistrz - wybitni ludzie powiatu tarnobrzeskiego ”

  
DLA KOGO? 

Dla wszystkich uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega.


CO?

Uczestnicy wykonują prace, w których zaprezentują sylwetki i działalność wybitnych ludzi związanych z rejonem powiatu tarnobrzeskiego, działających dla dobra społeczności lokalnej na różnych polach: społecznym, kultury, nauki, sportu. Forma pracy dowolna, mogą być to: prezentacja multimedialna, forma literacka (np. wywiad, opowiadanie, esej), forma plastyczna.


KIEDY?
Konkurs trwał od 15.04 do 10.05.2017 r.


NAGRODY?

Nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych.


CELE KONKURSU:

Promowanie sylwetek ludzi wybitnych związanych z powiatem tarnobrzeskim.

Budzenie świadomości regionalnej i narodowej poprzez identyfikację z małą Ojczyzną.

Opracowanie publikacji będącej pomocą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, także z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

 

Regulamin konkursu

WYNIKI KONKURSU

Konkurs był realizowany ze środków Powiatu Tarnobrzeskiego w ramach zadania publicznego.